Jump to content

Opel Vectra - srebrne malowanie V2.0


5 Screenshots

Srebrne malowanie dla radiowozu Opel Vectra

Info:
Modyfikacja dodaje 2 srebrne malowania dla radiowozu Opel Vectra autorstwa PolishEmergencyV.
Malowania nie zamieniają oryginalnego pliku, a dodaje je na drugiej i trzeciej pozycji.

Wersje:
V1.0 - Wydano!
V2.0 - Naprawiono tekstury + 1 nowe malowanie (WRD)

Wymagania:
Radiowóz Opel Vectra:
https://polishemergencyv.com/file/55-opel-vectra-polskiej-policji/

Instalacja:
1. Otwórz OpenIV, wciśnij "edit mode" w prawym górnym rogu okna programu.
2. Przechodzimy do ścieżki GTA V > mods > update > x64 > dlcpacks > opelvectra > dlc.rpf > x64 > vehicles.rpf
3. Otwieramy plik "policeold3.ytd" w trybie edycji.
4. Wchodzimy do folderu textures pobranej modyfikacji.
5. Zaznaczamy i upuszczamy pliki "car_sign_2.png" oraz "car_sign_3.png" do pliku "policeold3.ytd".
6. W oknie dialogowym wciskamy Ok, a następnie przycisk Save.
7. Zamknij wszystkie foldery, zamknij Open IV, uruchom grę.
8. Gotowe! Ciesz się z zainstalowanej modyfikacji 😄

UWAGA!
Zabrania się publikowania modyfikacji na innych stronach bez zgody autorów.

Edited by SHERIFF MICHAL
Aktualizacja pliku


What's New in Version V2.0

Released

Naprawiono:

Malowanie zostało zrobione od nowa, aby uzyskać jak najlepszy i realistyczny efekt.

Dodano:

Dodano jeszcze jedną wersję malowania (WRD)


Required Mods

ORYGINAL MODEL: 

 

Model - PolishEmergencyV

Malowanie - SHERIFF MICHAL

Silver livery for the Opel Vectra police car

Info:
The modification adds 2 silver paintings for the Opel Vectra police car by PolishEmergencyV.
Paintings do not replace the original file, but add them in the second and third positions.

Versions:
V1.0 - Released!
V2.0 - Fixed textures + 1 new paint job (WRD)

Requirements:
Opel Vectra police car:
https://polishemergencyv.com/file/55-opel-vectra-polskiej-policji/

Installation:
1. Open OpenIV, press "edit mode" in the upper right corner of the program window.
2. We go to the path GTA V > mods > update > x64 > dlcpacks > opelvectra > dlc.rpf > x64 > vehicles.rpf
3. Open the "policeold3.ytd" file in edit mode.
4. Go to the textures folder of the downloaded modification.
5. Select and drop the "car_sign_2.png" and "car_sign_3.png" files into the "policeold3.ytd" file.
6. In the dialog box, press OK and then Save.
7. Close all folders, close Open IV, start the game.
8. Done! Enjoy the installed modification 😄

ATTENTION!
It is forbidden to publish modifications on other sites without the consent of the authors.

 Share


User Feedback

Recommended Comments

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.