Jump to content

PKP InterCity 1.0.0


2 Screenshots

PKP InterCity

‼️Bez tego mod nie działa‼️
Model - Lokomotywa
Model - Wagony

Cechy:
Malowanie PKP InterCity

Instalacja:
Wagonów: Po pobraniu modelu wagonu musisz zminić nazwy plików modelu [.yft] odpowiedno pod każdy wagon od 1 do 5 później pliki modelu
jak i tekstury wrzucasz do \x64e\levels\gta5\vechicles.rpf
Pociągu: Przeżuć pliki modelowe [.yft] do \x64e\levels\gta5\vechicles.rpf później pliki z folderu lokomotywa również tam przeżuć.

‼️Mod posiada błąd na który nie mam wpływu, rockstar editora wywala kiedy byśmy chcieli opalić klip gdzie znajduje się pociąg
[dlatego też nie ma ładniejszych zdjęć moda]‼️

W planach:
Więcej wariacji malowań do wagonów

Mam nadzieje, że ci się spodoba 😃

Edytowane 18 godzin temu przez k4wisia


Required Mods

🇵🇱
‼️Bez tego mod nie działa‼️
Model - Lokomotywa
Model
- Wagony

🇬🇧

‼️Without it mod wan't work‼️

Model - Train

Model - Carriage


Video Presentation

 

🚅Model - MRGTAMODSGERMAN

🚃Model - GLADDAZZ

📝Textures - k4wisia#4334 [Discord]

PKP InterCity

‼️Without it mod wan't work‼️
Model - Train
Model - Carriage

Features:
PKP InterCity plate livery

Installation:
Carriage: After downloading the carriage model, you need to change the model file names [.yft] for each carriage from 1 to 5, then model files
as well as the textures you put in \ x64e \ levels \ gta5 \ vechicles.rpf
Train: Drop model files [.yft] to \ x64e \ levels \ gta5 \ vechicles.rpf later files from locomotive folder also drop there.

‼️The mod has a bug that I have no influence on, the rockstar editor crashes when we want to burn the clip where the train is
[therefore there are no prettier photos of the mod]‼️

In plans:
More variations of car paints

I hope u gonna like these 😃

  • Proszę nie rozsyłać ani nie edytować mojego autorskiego malowania PKP InterCity do modelów Lokomotywa, Wagony.
  • O możliwość używania mojego malowania na serverach FiveM oraz RageMP proszę o kontakt prywatny ze mną  k4wisia#4334 [Discord] / kamilhofman150.frin@gmail.com
 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.